top of page
oihioåpoi.PNG

 

AYX ENERGY

Sun Sun Sun - here we come  

Vi planlægger 350.000 husstandes solenergi - og venter kun tilladelse fra myndighederne 

Klima Active - Sun, Wind, Agro, Peat, Forest Energy

– in association with Augustenborg Gods - Yxkullsund Säteri

 

AYX ENERGY  AUGUSTENBORG GODS A/S  -  - JILAS INTERNATIONAL A/S

Bybjergvej 15   DK-3060 Espergærde   Danmark
0045 28459611   0045 4913 9611   VAT DK 77920714   Nykredit Bank 8117 -2687504
     www.augustenborg-gods.dk       augustenborg@jilas.dk     szabad@jilas.dk   

 
AYX ENERGY  -  AUGUSTENBORG–YXKULLSUND SÄTERI 
Augustenborgvägen 2556   S-28291 Tyringe   Sverige
Tel 0046 76 0409611    VAT SE 3022 93632601    Swedbank  
 
AYX ENERGY – JILAS INTERNATIONAL Z.O.O.   
Ul. Wojska Polskiego 6    PL-78-400 Szczecinek  Poland     
Tel +48(0)-94 37 228 41   NIP 6731773493  REG 090471057

Gennem vore partnere har AYX over 1000 HA udlagt til potentielle solcelleparker - 

Vi søger større arealer for store effektive solcelleparker

- vi laver alle undersøgelser og tager initiativ til et fremtidigt projekt til gavn for miljøet, samfundet og vor store udfordringer på energi.

Med solceller kan du medvirke til løsning af vore fælles problemer samtidig med du viser din grønne profil både nationalt og internationalt. 

Har du pladsen til solcellepark 50-500 HA har vi løsningen

- det er nu !

 

 

Augustenborgs skove reducerer CO2 svarende til 19.500 danskeres CO2 udledning (7 tons CO2/ indb.) som Haderslev, Skive, Farum eller Miljø og Fødevareministeriets 4200 ansatte med familie.  (andre opgørelser danskere bruger skræksenarier 18 tons/år nedbringer tallet til 1400 personer. Dog foretrækker vi den internationale samme lignelige statistik )

Svenskerne som vi ynder at sammenligne os med bruger kun 4,5 tons/år CO2 udledning/indbygger, og de kører i Volvo og generelt er langt koldere klima...

I 2021 har vi plantet 12 HA med 30500 træer til fremtidens CO2 reduktioner.  

PEFC certificeret skov & FSC certificeret skov og skovdrift sikrer så vidt muligt et maksimalt co2 positivt drift i vore skove. Hertil lægger vi vore egne særfredninger, skånsom fældning, bevarelse at alle buske og frøtræer. Vi forsøger at lægge al kørsel i frost eller tørke måneder så mindst mulig ødelægges. Certificeringerne er gode, men efter vor opfattelse ikke hensynsfulde nok så vi kæmper for at vore leverandører Södra og deres entrepanörer beskytter naturen mere. Desværre er branchen meget sulten efter råvarer, og viser ofte ikke nok hensyn.

Vi rådgiver gerne med vort erfaringsgrundlag hvordan man yderligere tilpasser drift med et moderne kvalitetskrav. På Yxkullsund har vi anlagt 7 insekthoteller til fremtidig biologisk mangfoldighed.  

Augustenborg CO2 regnskab er POSITIVT 

TONS CO2 - SKOVEN REDUCERER I TONS 

690 HA Produktiv skov 135.000 Tons

5 % biologisk mangfoldighed, beskyttet natur

I alt 97.000 KBM skov 6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 . fotosyntese.

Årlig tilvægst 6,1 % = 6100 KBM

38 HA Fredet skov uden skovdrift 5.000

370 HA Moser upåvirket natur fredet 120.000

32 HA påvirket tørvemose m skov 1940-50 3000 KBM fyr

417 HA Økologisk græs

upåvirkede græs høst én gang årligt 130.000

21 HA Søer andet natur vandmiljø 24.000

49 HA Landbrug konventionelt 30.000

Majs 20 HA, korn 29 HA korn,

25 HA Grusveje (45 km) 0

40 kvier afgræsser økologisk i 4 måneder årligt - 20.000 (negativ)

CO2 reduktion ved plantning af ny skov

1642 HA alt (til 429.000 tons årlig)

I alt 1642 HA 137.000 (efter andre opgørelser op til 429 tons) pr. år.

Total klimanytte Ca. 137.000 tons reduktion af væksthusgasser og CO2

Netto tilvækst i skoven 6100 tons

Substitutionseffekt 143.000 Tons CO2

 

Du kan se vort debatindlæg under linket 

https://www.augustenborg-gods.dk/sverige-ctr-polen

Augustenborg-Yxkullsund Säteri er PEFC & FSC certificerede - det tætteste man kan komme økologisk drift .. 

Fyrretræ (Tall) 38 %

Gran 33 %

Birk, asp og andel løv 20 %

Bøg og eg 9 %

25 % Vort samlede areal er urørt natur, beskyttet eller natura 2000 reservat.

 

Skovens træ udnyttes tæt på 100 % fra kvist til rod.

Træ til savværker, brædder, lister, finer

Papirmasse til sulfatmasse køkkenrulle blødt papir m.m.

Papir og pap

Viscose til prodiktion af tøj, tøj fiber gennem Södra  

Energi i kraft varmeværker, flis, spåner, pellets.

Bioenergi, ætanol, tilsættes miljøvenlig benzin 92, 95 oktan

Overskydende energi går til fjernvarme og el.

Vi efterlader blivende C02 i rødder, grene, solitære træer med ca. 35 %, der efter afdrift af skoven afgiver fremtidige mineraler og biologisk mangfoldighed og binder CO2. Vi skåner hassel, eg, bøg, væltede træer og alle bærbuske. Maskiner er alle certificerede og får besked på at lave minimale skader på jorden og historiske stengærder og ruiner.

Forædlet omsætning af KBM råvare 2000,- sek (anslået fra statestik) ab fabrik svarende til 12 mill årlig industriel tilvækst.
 

Ansattes fordeling pr. time/ansatte/deltid

38 % kvinder

62 % mænd

Arbejdsulykker 2005-2019 ingen

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 . 

Værdigrundlag: grøn energi - bæredygtige sol celler - natur. 
Augustenborg skaber værdier for klima og mennesker, opbygger naturarealer for alt levende og leverer produkter med bæredygtighed. Dyrevældfærd & jagt med ansvar for husdyr, vildt og natur, og respekt for alt levende.

Forretningsetik - Samarbejde med industri, landbrug og mennesker med socialt globalt ansvar. Klima & Naturen skaber værdierne. Holdbarhed i produktion, tilvækst af skov og CO2 nedbringende naturprodukter, naturpleje og hensyn. Bidrag mest muligt til fossilfrit miljø og samfund. I dag arbejder Augustenborg  med at konvertere 1000 HA til solceller og grøn energi, hvor vi udtager jord - de næste 40 år - for herefter igen at blive tilplantet med blivende skov. Vi ønsker en fri verden med respekt for alt levende og naturen. 

Jagt med omtanke er naturligt og

miljøvenligt, og bringer dig tilbage til 

rødderne - økologi og økologisk kød. Mystisk nok

er der ingen mål på hvad klovvildt udleder af

metangas. Man går ensidigt efter køer

 

MÅLSÆTNING:

Varieret blandet skov, landbrug med høj biologisk mangfoldighed og solenergi.

 

- Carl Szabad fortæller:  Jeg var reelt chokeret over pludselig at få at vide det var Putins gas vi fyrede med. Måske var jeg dum, men havde jo siden engang i 90-erne gentagne gange investeret i gasfyr, ombyttet fyr m.m. Reelt troede jeg vi gjorde noget for naturen. Både højre og venstre regeringer havde lovet os danskere guld og grønne skove. 

Nu stod vi der - reelt forrådt dels af Enhedslisten, der jo var primus motor i at lukke for den danske gas, og de grønne - som fortaler for grøn omstilling havde de intet sat i stedet. Vi havde blot flyttet forureningen et andet sted hen. Præcis som de nu vil lukke landbruget. 

- Kommunistforskrækket som jeg må erkende jeg er, startede vi med solceller, blev grebet af den og har nu udvidet til projekter på 1000 HA - nok til 60.000 husholdninger. 

- Problemer er nu et helt andet, for nu sidder Enhedslistens "biologer" , bureaukrater, styrelser og forhindrer tilladelser til den grønne omstilling, ved at "forbyde" solceller og satse på havvindmøller -  gamle kommunister som Putin og andre - vil os det ikke godt, de glemmer ikke revolutionen, og pludselig skaber de problemer for hele verden. Det er reelt årsagen til vi er gået ind for solenergi, økologi og natur - 

 

 

Klima mål CO2-neutral – erkendelser og forståelse….

Forståelse af fotosyntesen som grundlaget for nedbringelse af CO2 udslippet. Viljen til at indse at landbrug og skovbrug reducerer CO2 via planternes optagelse af CO2.

Det er en fejl at betragte landbrugere og skovbrugere som forurenere. De optager og forbedrer miljøet, det skal ikke mistænkeliggøres.

Skov og landbrug skal støttes økonomisk og subsidieres til at kunne reducere maksimalt, herved reduceres CO2 effektivt. Klimaforandringerne kommer fra menneskets overforbrug at maskiner, plastificere levevis og overforbrug.

Det er ikke fra køerne – det er mennesker der holder køer til ost, mælk, yogurt, kød, T-bone, gødning til markerne, læder til tøj og uden køer var jorden ikke frugtbar, Læder på vore sko, grønne marker, biogas, og meget mere - køer er til gavn. Vi varmer med biogas, flyver med olie til kongresser og ferie over hele jorden, spiser groft og smider mad ud, forbruger plast og olie - det er ikke køerne. Aircondition, køleskab og frysere er verdens største forurenere, hvad gør vi der - nærmest ingenting. 

 

Den menneskeskabte CO2 udledning opregnes af nogle af verdens største eksperter til (IV):

1: Olie, naturgas og produktion af cement: Udleder 32,6 mia. tons CO2 pr. år.

2: Dyr og mennesker Udleder 15,8 mia. tons CO2 pr. år. (Husdyr holdes af mennesker)

3: Skov afbrænding Udleder 3,3 mia. tons CO2 pr. år.

4: Verdenshavene Optager 9,5 mia. tons CO2 pr. år. 

5: Verdens planter Optager 10,6 mia. tons CO2 pr. år.

Underskud på 30 mia tons – et blik på disse tal viser hvor der skal sættes ind.

1.+ 2. + 50 mia (havene kan umiddelbart ikke optage mere), derfor er der plantebrug og landjorden tilbage til optagelse af CO2. 

Alle fakta om klimaet er vidt forskellige. Seneste tal viser at maskiner kan reducere CO2 og pumpe CO2 ned i jorden - hvor den så først kommer op om 500 år - man undres over det er forskere der kommer med disse forslag. Hvad sker der så om vore efterkommere om 500 år efter 500 års nedpumpet CO2 fra atmosfæren, og hvorfor dog bruge dyr energi/strøm til maskiner, der binder CO2 og skaber endnu større problemer 500 år frem.

I klimadebatten er alt tilladt, og ikke siden den ekstreme venstre drejning i 60 og 70-erne, har det været tilladt med udokumenterede "sandheder" som i dag. "Vi ved jo allesammen ... Forskning har vist.... Det er bevist at ......

Ingen stiller spørgsmål ved forskning med entydige resultater, ingen stiller spørgsmål ved el-bilers enorme farlighed når de brænder, forbrug jordens sparsomme resourcer af f.eks. cobolt. Regnefejl på 600 - 800 % betyder ikke noget, og forslag som at man skal øge bestanden af hvaler - kirkeuglen er forsvundet, fordi der ikke er insekter, elbiler er løser alt er frit tilladt blot de harmonere i klima debatten. Elbiler udleder gifig røg når de brænder (parkeringskældre), er livsfarlige i meget vand (fremtidens påståede skybrud), livsfarlige at berøre, reparere efter uheld   

I 60-erne vidste man det var kommunistisk propaganda der fik top politikere fra VS, SF, S til at mene Danmark skulle tilhøre Østblokken og være i Warszawa Pagten sammen med de kriminelle som Castro, Kim Il Sun, Mao. Men i dag er det mere usynligt - hvor komme usagligheden fra ?

Klimaministeriet sætter mål, der ikke kan overholdes for det giver stemmer, og lande som Bangladesh forsvinder, øgrupper i Stillehaver ligger 2 meter under havoverfladen forsvinder (det må jo være havbund). Klima kæmpere flyver/rejser og verden rundt og fremsiger digte og holder taler på prominente steder - teenagere skæmmes fra vid og sans med trusler om fremtiden og jorden undergang. Det er tanken der tæller - nej det er handling der tæller. Meget få forestiller sig en fremtid hvor den offentlige sektor reduceres til 30% og de pågældende "arbejdsløse" arbejder bæredygtigt med skov og landbrug, luksus afskaffes som: kongehus, museer, levestandard reduceres 70 %, slut med brug af mobil og computere som i dag, 80 % reduktion i bilkørsel, genbrug osv, osv. Nej - det er der naturligvis andre der skal, og allerede her ligger et af de store paradokser - vi må egentlig gerne forurene, men de andre skal reducere.          

 

Skov og landbrug reducerer med sikkerhed CO2 via 6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 - fotosyntese - planterne er som de eneste aktiv der optager CO2 og giver os ilt tilbage. 

Klimadebat er helt af sporet og vi pumpes fuld af vrøvl!

DR/DK/NYHEDER/VIDEN/KLIMA/HER-ER DE-TEKNOLOGIER-DER-MAASKE-SKAL-REDDE OS- FRA- KLIMAKRISEN

Citat: Vi skal have fjernet CO2 fra atmosfæren. Her er en række bud på, hvordan vi gør.

- Vi tillader os at rette: fjerner vi CO2 dør vi - planterne skal bruge det til fotosyntesen ! 

Atmosfæren på jorden består af en blanding af en række gasser. Det er nogenlunde målt i volumenprocent:

 • N2  Kvælstof/nitrogen  78 %

 • O2  Ilt/Oxygen  21 %

 • Ar  Argon  0,93 %

 • CO2  Kuldioxid  0,031 % c(andre skriver 0,038 % 

 • Ne  Neon  1,8*10-3 % 

 • He  Helium  5,2*10-4 %

 • Kr  Krypton  1,14*10-4 %

 • H2  Brint  5*10-5 %

 • Xe  Xenon  8,6*10-6 % 

Forskerne, eksperterne og politikerne får det til at lyde som de (personligt) reducerer CO2, sandheden er, det er planterne !

Reducere med en befolkningseksplosion i den del af verden, der ikke har vestens overforbrug, hvordan gør vi det, og hvorfor skulle de ikke også ville overforbruge ?

CO2 reduktion ligger ikke i flere i kontrolfunktioner, bureaukrati, politisering, digitalisering og effektivisering. Løsningen ligger i et naturligt forløb og forståelse.

CO2 optages kun og alene i planter ved fotosyntese, planterne optager vor CO2 udslip, og nedbringer den globale opvarmning effektivt. 

Landbrug og skovbruget skal derfor støttes til at maksimere deres produktion af planter, (især via seriøs forskning) jo flere grønne planter jo mere CO2 optagelse – hertil skal der penge, penge til bedre og større planter og skov, bedre pasning af planter, bedre løn til de ansatte – for jo flere træer og landbrusafgrøder jo mere CO2 optages.

 

Landmanden reducerer CO2 via planter plus han laver mad til os – lad os nu forstå det er vigtigt. Han forurener ikke af lyst, det ligger i menneskets efterspørgsel af mad.

En kontormand, konsulent, rådgiver, ekspert, politiker, pendler, forsker m.fl. klager over landmanden, spiser rørsukker fra Cuba, blåbær fra Sydafrika og Argentina, vin fra Italien og flyver til kongresser i New York, Sidney, Madrid og mener de er gavnlige – men de skaber alene CO2 og global opvarmning, klimaforandring. Mennesket sviner, og alt for få vil indrømme, hvad der skal til og hvilke kæmpe ofre der skal til. Men mad skal vi jo have, og det er arrogant at tro at alt skal laves om til naturområder, vegetar og økologi når verden sulter. 

Smart ar det at køre på cykel til 40.000 i carbon-letmetal til cafeen og få en latte, mens man checker padden, men det er på ingen måde CO2 reducerende, men et overforbrug af ressourcer, som der intet kommer ud af andet end CO2 udslip.   

Grisene har som frilandsgris i Danmark 0,725 KVM fri rum at leve på, desværre. Den forurener, ja, men grisen og landmanden producerer mad og gødning til vore marker, som igen laver planter og reducerer CO2. Grisene og køer er gavnlige, og selvfølgelig kan man lade være med at spise kød, men gødningen er nødvendig til planter. (hvis verden skal brødfødes)

Landmændene laver vores mad i et naturligt kredsløb. Derfor er tilskud til bedste plante produktion, maximal dyrdvælefærd, og skovene skal passes til maksimal plantemængde, så der optages CO2.

I dag passer 6 polakker 35.000 grise – det skulle være 18 danskere, der fik samme løn som en bank eller kontormand, konsulent, rådgiver, ekspert, pendler – 38.000,-  plus 17 % i ferieløn plus 7 ugers ferie. Herved blev jobbet i sektoren og markerne passet maksimalt, grisene og køerne fik maksimal velfærd, skovene højeste produktion, og det var lettere at rekruttere – til en høj løn og dejligt arbejde, også danskere.

Man har vendt pyramiden på hovedet, og naturligvis kan den ikke stå selv, global opvarmning og meneskabte CO2 udslip kan alene reduceres via verdenshavene, skove og landbrug – de er de eneste der optager CO2 i målestok af betydning. I denne kabale er det kun landbrug og skove der kan øge optagelsen.

Vi skal have fokus CO2 i vort nær område, og tænke globalt.

Nærområderne skov og landbrug – I Danmark vil vi have urørt skov, og der ikke reducerer CO2. Det ser pænt ud, men CO2 reduktionen overlades til andre lande og regnskoven, to yderpunkter Sverige og Brasilien.

Irma, Lidl eller Rema 1000, distribuerer og fordyrer maden og pakker alt ind i plastik, og sælger landbrugets produkter – det bør man være taknemmelig for landmanden, og ikke gøre dem og deres køer til syndebukke.  

 

Landbrugets (LULUCF-bidrag) CO2 udledning udgør max. 10 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Tallene er konstant baseret negativt på udledning, og ikke som positivt CO2 reducerende via planter. En andel er græsarealet, haver m.m. bidrager ydermere til afgræsning, overdrev og friluft. Der kan tydeligvis være ligevægt, men det passer ikke præcist ind i debatten, hvor det jo som bekendt er blevet køerne, og ikke mennesket der er er årsag til den globale opvarmning.  

 

Hvis Danmark skal være klima-neutral, må vi bede planteavlerne i skov og landbrug om at lave tingene, i stedet for at bruge olie og sidde på kontor.

I EU er målet at være CO2-neutral i 2050. Planteavlerne og skoven kan lave bioplastic og en lang række råstofkomponenter, proteiner, energi og meget mere.

Der skal penge, tilskud, forskning, udvikling og rådgivning til.

Naturlig gødning nitrifikationshæmmere i gødning, sædskifte, planteforædling, reduceret jordbearbejdning, præcisionjordbrug, større vedmasse i skovene via udtynding vil reducere CO2-udledningen.

For denne hjælp til at mindske global opvarmning bør drift og indtjening stige således de maksimale resultater opnås. Benytter man alle pengene til forskning og kontorarbejde, fjernes lysten til at arbejde i skov og landbrug, der er bag den globale opvarmnings kerneproblem.

Det kræver erkendelser og forståelse…. 

Fotosyntese

Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Det er en rigtig smart proces, der skaber fast stof af enkle ting som lys, luft og vand.

 

Et træ vokser hvert år og bliver højere og bredere - men spiser jo ikke noget som helst. Hvordan går det til? Alle grønne planter kan selv skabe fast stof ved at bruge solens energi og nogle helt enkle byggesten, der findes næsten overalt:

 1. Vand fra jorden (H2O)

 2. Kuldioxid fra luften (CO2). Kuldioxid er den luft vi ånder ud og forbrænder i olie m.m.

 3. Lys fra solen

For at kunne vokse og udvikle sig, skal planter også bruge næringssalte fra jorden, der er opløst i vandet, f.eks. nitrat og fosfat.
 

Foto betyder "lys" og syntese betyder "at sætte noget sammen". Der skal lys til, for at et træ kan sætte de enkle byggesten sammen til fast stof ved fotosyntese. Det er eneste mulige optagelse af CO2. 

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2

KØB

CO2 KVOTE 18,00 € / TONS 

135.000 TONS CO2 KVOTER SÆLGES   KR. 18.000.000,- pr. år. 

Ved interesse til email : augustenborg@jilas.dk 

KØB 

Et træ til reduktion af CO2 af dit CO2 udslip - du får 2,25 KVM i 20 år plus et grantræ - du kan besøge træet på forældredag 1. gang om året og træet markeres på GPS/google præcist samt afmærkes med dit nummer/kode.

Ovenstående er opgjort den 12/8-2019 via Universitets oplysninger samt relevante ministerielle info og Danmarks Statestik. Tallene forandrer sig løbende ligesom opgørelses metoden.  

Fortsætter man på denne vej når vi målet, idet man blot ændrer opgørelserne og målene, så vi er på rette vej. 

Vore info opdateres løbende når nye infor fremkommer.

Augustenborg

Energi fra solen på Augustenborg. Fuldt selvforsynende med el, vand og varme. 

Hovedbygning, sidebygninger kontorer, værksteder og sidebygning opvarmes og får el via jordvarmeanlæg, der allerede blev installeret 2008. Hertil et 15.500 KW solcelleanlæg, der efter beregninger gør hele energiforbruget selvforsynende og derved et 0 energi forbrug fra fossile, olie, kul, atomenergi og andre CO2 fremkaldende brændstoffer.

Augustenborg Vandværk går via solceller forsyner vort forbrug, nabohuse og 40 kvier med dybde brønd vand hentet 40 m under jorden. 

El overskud sælges via E-ON gennem el nettet.   

 

Augustenborg kombination af jordvarme og solceller gir + på CO2 regnskab derfor arbejder vi på 100 % selvforsyning.

Lektor emeritus Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet - har opsigtsvækkende synspunkter...

Det vil ikke gavne klimaet globalt, hvis man skærer hårdt i landbruget, mener lektor emeritus.

Lukkede man ned for dansk landbrug, ville det pynte gevaldigt på det danske klimaregnskab. Det ville bare ikke rykke ved de globale udledninger.

I værste fald ville det bliver forværret. lektor emeritus Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Sådan lyder det fra, der forklarer, at årsagen bl.a. skal findes i den måde, man opgør klimaudledning på.

I FN har man nemlig vedtaget, at klimaudledning skal tilskrives det land, hvor produktionen og dermed udledningen sker. Opgørelsesmetoden kaldes den territoriale model.

"Dette betyder altså eksempelvis, at når Danmark importerer varer fra Kina, indgår udledningerne forbundet med produktionen heraf i Kinas territoriale udledninger og ikke i Danmarks, hvor importvarerne forbruges", som Klimarådet skriver i en baggrundsrapport om global klimaindsats.

Gik man væk fra den model og valgte en forbrugsorienteret måde at gøre udledningen op på, ville dansk landbrug stå noget anderledes i det danske klimaregnskab, forklarer Alex Dubgaard.

"Vi eksporterer to tredjedele af vores landbrugsproduktion. I en forbrugsbaseret opgørelse skulle vi alene medtage de nationale og importrelaterede udledninger fra den andel af produktionen, der går til indenlandsk forbrug", siger han.

UMULIG AT ÆNDRE

Med en årlig udledning på 17 mio. ton CO2 fylder landbruget en fjerdedel af Danmarks udledning. Den store andel skyldes bl.a. brugen af territoriale model, mener direktør i Seges Ejnar Schultz.

"Vi er et lille land, der har sendt den tunge industri, udover Aalborg Portland, udenlands, og det får os i landbruget til at se sorte ud, fordi vi kommer til at fylde relativt mere", siger han og fortsætter:

"Den territoriale model er god til at holde styr på, hvor verdens udledning kommer fra. Man bør bare også huske at se på adfærd hos forbrugere og ikke kun territorial udledning, når man lovgiver om de her ting".

Alex Dubgaard er enig i, at den territoriale model giver landbruget relativt stor vægt i Danmarks drivhusgasregnskab, men understreger, at det er så godt som umuligt at gå væk fra den nuværende måde at opgøre klimaudledning på.

"Det korrekte ville være at opgøre de enkelte landes udledninger baseret på forbrug, men da man startede med at gøre de her ting op, var man ikke i stand til at beregne de importrelaterede udledninger korrekt. Det kræver et omfattende globalt modelsystem, hvis du skal udregne de indirekte klimaeffekter ved import at forskellige varer", siger lektoren og fortsætter:

"Selvom man i dag råder over de nødvendige beregningsmodeller, ville det politisk være urealistisk at håndhæve, og man ville havne i en håbløs debat om, hvordan man i praksis skal udregne den indirekte effekt".

HJÆLPER IKKE GLOBALT

Som nævnt i starten vil det dermed gavne det danske klimaregnskab, hvis man skærer hårdt i landbruget på grund af den territoriale model.

Ifølge Alex Dubgaard vil det bare have begrænset positiv effekt.

"Hvis man udelukkende vil nå målet om 70 pct. reduktion på dansk jord, så er det samfundsøkonomisk set relevant at gå hårdt til landbruget. Men hvis man vil reducere den globale udledning, så er det ikke", siger han og fortsætter:

"Efter min mening vil det mest hensigtsmæssige for den globale udledning være fleksibilitet med målsætningen, så den teknologiske udvikling kan nå at følge med, i stedet for at produktionen bliver flyttet til udlandet".

Der er i tiden en løbende debat om, hvad effekten vil være af at flytte landbrugsproduktionen fra Danmark til udlandet. Ifølge de mest optimistiske antagelser vil effekten, som kaldes lækage, være lille.

"Men det kræver, at alle lande vil leve op til forpligtelserne i Paris-aftalen. I det tilfælde er det rigtigt nok, at det så vil betyde mindre, men jeg kunne godt være i tvivl om, hvorvidt f.eks. Brasilien, Argentina, Rusland, Ukraine, ja, måske også USA, Canada og Australien kommer til at leve op til forpligtelserne inden for en overskuelig fremtid. Så vil det oplagt ikke gavne, hvis produktionen flytter derhen", siger Alex Dubgaard.

OPTAGER ELLER EJ

En anden debat, der kører, er, hvor meget CO2 landbruget optager. Seges har skønnet, at der optages 40 mio. tons CO2 i landbruget, hvilket gør landbruget til netto optager af CO2.

Ejnar Schultz mener, at landbruget mangler at blive godskrevet for den optagne mængde. Problemet er bare, at CO2’en hurtigt bliver frigivet igen af mennesker og dyr, der fortærer føden.

"Jeg har fulgt den debat, og det er ikke et holdbart argument, at en hektar hvede optager så og så meget CO2. Det er rigtigt nok, men det bliver brændt af igen i maven på dyr og mennesker efter kort tid og ikke lagret", siger Alex Dubgaard.

FAKTABOKS

Sådan gør man udledning op

 • Klimaudledning tilskrives det land, hvori produktionen foregår. Dette kaldes den territoriale model. Det vil sige, at Danmark ikke bliver belastet af udledning fra produktion af f.eks. biler eller stål, som vi importerer.

 • Der er i de senere år regnet på, hvad klimaudledningen er pr. forbruger i Danmark, og her ligger vi verdenstoppen.

Gjorde man Danmarks udledning op på baggrund af forbrug, ikke udledning inden for territoriet, ville landbruget fylde mindre i den samlede

klimatryk ville blot flytte til andre lande. 

Yskullsund Säteri & Naturreservat er et Natura 2000 reservat - kort fortalt er det et ekologisk reservat, hvor landbrugsdrift foregår økologisk, landbvrug foregår efter nøje planlagte afgræsningsplaner, og ønsket er fra staten og EU at bevare miljøet omkring herregården fremover. Ambitioner er der, men handling mangler ofte fra forvalterne, länsstyrelsen og staten - der desværre ofte med al for begrænset indsats svigter deres rolle som medhjælpende aktør til at fremme rerservatets interesser.

Skoven står urørt, publikum kan kun færdes af 3 anlagte ruter, for ikke at skade den bevaringsværdige natur, der sammen med en lang række vækster, insekter og pattedyr skal bevares for eftertiden. 

Besøg vort reservat, bo på vores B&B, og oplev helt enestående natur, stilhed og dyreliv. 

Vi har mulighed for skoler, grupper, virksomheder, at arrangere aktiviteter i disse fantastiske omgivelser, via B&B, jagt, fiskeri, tracking, alt foregår på naturens premisser.  

AYX - ENERGY  - GRØN ENERGI - SOLCELLER

Vi arbejder netop nu mulighederne for at anlægge solceller på visse områder af godset. Vore mange områder med marginaljord, og lavproduktionsjord, her er det nærliggende i den nuværende energi situation at tilbyde mulighederne til nationale forsyningsnet af strøm og oplagring af energi.   

Professionelle developere udgør et team af eksperter vi støtter os til, for derved at sikre fremtidens borgere en stabil og uafhængig produktion. Eventuelt overskud kan eksporteres til det øvrige energinet i Europa, Norge og lande med underskud af strøm. 

- Vi er klar til at stille områderne til rådighed for at løse en håbløs energisituation nationalt óg internationalt.  Udviklere og investorer er klar, financiering er på plads til at løse samfundets mest presserende opgave i det moderne samfund, fremskaffelse af fornybar, grøn el og energi - grundlæggende for alle funktioner - og netop i Ukraine ser vi Putins Rusland angribe Ukraines basale energiforsyning - for at nedbryde landets frihedskamp.

 

Hoved problemet for løsning af "grøn solenergi" er politisk og myndighedernes langsommelige sagsbehandling. Det synes forunderligt at opleve langsommeligheden, den obstruktive reaktion, tankegang og magtfuldkommenhed som udstedende myndigheder beter sig med. Vor seneste ansøgning tog 9 år, og selv herefter var den utilstrækkelig og skal en gang til rundt i manegen. Det er klart vi ikke kan løse den grønne omstilling når myndighederne er imod.

Det er ligeledes uforståeligt at den manglede vilje understøttes politisk. Alle håber på velvilje så den grønne omstilling kan komme i gang hurtigt - vi er alle parate. 

 

VI  BRINGER GERNE VOR VIDEN FREM .    

AYX kan tilbyde en gratis og helt uforbindende analyse af mulighederne på arealer fra 25-500 HA . Grøn energi er vigtig for samfundet, fremtiden og vor mål mod nedbringelse af den globale opvarmning. 

Efter en kort sondering, kan vi konkludere om dine muligheder på dit areal. 

Bygget på de erfaringer vi har gjort gennem de sidste år på netop solceller. Blandt mange aktører og eksperter er det tydeligt at i Danmark er undersøgelser under 150 HA oftest af mindre interesse da tilslutning er for dyr - vi satser jo på vindmøller herhjemme - gerne forsvarsløse langt ude på havet. Men i Sverige, Polen, Tyskland  - vore nabolande er der betydelig  interesse helt ned til 25-500 HA og opefter.

En analyse er gratis og vi ser på parametre :

 

Jordbundskvalitet

Jorddybder (skal helst være mere en 3 m til klippegrund)

Indstråling

Grid adgang – nationale, regional og lokale ledninger

Nærmeste transformator station

Naturbeskyttelsesområder

Fortidsminder

Beskyttelseslinjer (bl.a. til sø og å)

Overordnet el-område og kapacitet på nettet m.m.

På den baggrund kan man lave en prisindikation til lodsejeren om rentabiliteten - hvor meget en solcellepart vil indbringe i årlig leje - pristalsreguleret i 40 år.  Oftest 10-15.000 p.a.  

 

Herefter systematiseres områdets koordinater, særlige forhold, oplysninger, ejerens særlige ønsker osv.

Herefter indgås oftest en aftale med ejer, developer og investor. 

Solcelleparker er meget dyre at anlægge, 5-7 mill / HA, men langtidsholdbare, og giver jævnt afkast til investorerne. Jordejeren er kontraktligt sikret en særdeles fornuftigt afkast i fremtiden hvert år, reelt uden at røre en finger. 

Det mest hyggelige er at man gøre noget for den grønne omstilling, og reducerer CO2 udledningen.

Ring 28459611 for information om solceller - solcellepark - og hvordan man kommer i gang. 

CO2 lagring på Augustenborg Gods

Prognoser för framtida CO2 kolinlagring på Augustenborg & Yxkullsund med tilhørende ejendomme over 4000 tdr. land har beräknats utifrån data ur skogsbruksplanen där valet av brukningsmetod har inverkan på skogens förmåga att binda kol. Prognoserna är gjorda i SLU:s Heurekasystem för simulering av kolinlagring. En jämförelse har gjorts utifrån ett basscenario där skogen brukas med trakthyggesbruk i enlighet med skogsvårdslagstiftningen och ett scenario med ökad kolsänka som bygger på säljarens skogsbruksplan med miljömålsanpassning enligt certifieringsstandard.

Efter 10 år på de aktuella fastigheterna i kolförråd mellan basscenariot och skötsel för extra kolinlagring enligt den certifierade skogsbruksplanen nästan 17 procent. Ytterligare 40 år senare lagrar scenariot med extra kollager enligt skötsel enligt skogsbruksplanen in 26 procent mer kol än basscenariot.
Att sköta fastigheten med scenariot ökad kolsänka kommer år 2033 ge ett additionellt kolförråd motsvarande
130 000 ton CO²e jämfört med basscenariot. Efter 50 år ger detta scenarion en total ökad kolsänka motsvarande 220 000 ton CO²e.

Den nationella marknaden för skogliga utsläppsrätter är än så länge under utveckling och de internationella initiativ som finns är inte alltid anpassade för svenska förhållanden. Men marknaden för utsläppsrätter är under snabb utveckling där det inom kort kan komma fler möjligheter framåt för handel med utsläppsrätter som är anpassade för förhållandet i våra svenska skogar. Även EU jobbar med ett ramverk-A Union certification framework for carbon removals, vilket bland annat ska säkra långsiktig lagring och transparens, derfor skal skyldige forbehold medtages i beregninger og metoder der forandres løbende m,ed udviklingen.

Läs mer om skogens kolinlagring och beräkningarna på relevante sider. Vore data er naturligvis baseret med hensyn til fremtidens klima, politik og udvikling  

co2 uu.png
co2.jpg
c02g.jpg
ving.png
220px-Page88Le_Corset.gif
ving.png
bottom of page