top of page
Jagt, natur, fiske, svampen, skov, sø, strand, landbrug - ferie er for alle i økologisk bæredygtige miljøer, og har du/I særlige behov klarer vi også det.
 
Virksomhed se her : Team building, salgsmøder, sælger- træning, uddannelse, re habilitering i andre omgivelser, events af enhver type ....    
 
Augustenborg arbejder med dyrevelfærd, bl.a. grisenes sundhed...og velfærd se vort arbejde...på 3 mininutters film  
MCP - Moser med tørv. Augustenborg Gods arbejder med MCP giftfri kosttilskud til grise, heste & dyr som er lavet af tørv - de vores intro film   
 
Produktion af tørv - sikkerhed - produktinformation 
Gift fri produktion af helt særlige varmebehandlede tørv til forbedring af grisenes maver, landmanden undgår diarre i staldene, og overlevelsen stiger, grisene har noget naturligt at lave, de roder rundt... 
https://vimeo.com/483666143    kode MCP
 
             
Sundhed for grise, brug og effekt
I stalden har det effekt helt lavpraktisk . det virker  
https://vimeo.com/483640038      kode  MCP
                                                       
Videnskabelig forklaringer og teori 
Forskning har vist effekt, eksperterne anbefaler dette naturprodukt til griseproduktion 
https://vimeo.com/483600122     kode  MCP

Overskrift 1

Overskrift 1

Overskrift 1

Overskrift 1

25 % af Sveriges areal er tørvemoser, de reducerer CO2 som noget af de bedste, mere end skov, landbrug og voksende planter der gennem fotosyntese optager CO2 og udskiller ilt - hele vor planets eksisten.

Moserne er generelt fredede. 

0,1 % af Sveriges moser - særligt udvalgte - der er påvirkede af tidligere brug til tørv som op fyring - udleder CO2 tilsvarende modsat virkning.

Tørv bruges i dag til opvarmning, planter - alle potteplanter står i tørv  - skrabe tørv, men har masser af andre fantastiske egenskaber som tilskudsfoder til grise MCP - der laves af blokke af tørv der skæres, tørres og er af langt finere kvalitet med maksimal udnyttelse, tørvene i forædlet udgave reducerer tilsat grise foder ammoniak udledning, lugtgener, forbedrer grisenes maver ved det ensidige foder de får, de får ikke eller mindre diarre gennem livet, og spredt i svinestien giver de grisene noget naturligt at rode i.

Herved reducerer tørv spist gennem grise et forbedret miljø og maksimal udnyttelse.   

purtu Banus - VILDSVIN 089.JPG
bottom of page