top of page
Jelnia Czluchowski.jpg
juni2006 162.JPG
110_1015.JPG
10923510_687549991390334_630010276361767

SKOV TIL SALG 

Køb & salg af svenske ejendomme

Vurdering af skov, landbrug og jagt 

Konsulent - salg - vurdering og bistand fra Augustenborg Gods

- en stab af erfarne rådgivere... 

Kan man blive "snydt" - det kan vi garantere for man kan - meget endda !!! 

Hvad koster ejendommen ? 

Hvad er bud - budrunder - max pris ?

Hvor mange kubikmeter er der i en KBM ? 

Hvad er HA prisen ?

Hvor er der billigst - hvad er billigst ?

Hvordan genplaceres gevinster fra salg af  landbrugsejendom & virksomhed ?

Hvad siger skovplanen ? Kan man stole på den ?

Vi kender ikke altid svaret - men vi kan undgå de største fejl og uheld. 

Køb, vurdering og salg af udenlandske og især svenske og polske skovejendomme har stor interesse i disse år. Gennem mange år har vi fulgt markedet, der kan give grundlag for en god og langsigtet investering. Vi har skove i områderne, der har interesse for danskere, og vort grundlag for rådgivning bunder i praktisk ejerskab og drift af svensk skov. 

Der er mange spørgsmål der opstår løbende inden købet er på plads.

Vi rådgiver om muligheder, investeringer, økonomi, skat, genplacering af ejendoms avancer, priser, skovselskaber, finansiering m.m. - og der er mange erfaringer vi har gjort eller hørt om, man godt kunne være foruden, men som vi naturligvis gerne giver videre. Det er ikke altid så let som det lyder, men der er jo ikke umuligt, og EU har gjort alt lettere.

Ofte er prisen svær at fastsætte på forhånd da ejendommene sælges ved tilbud, hvilket forvirrer, men har til hensigt at give sælgeren højeste pris - hvilket jo er rimeligt nok. 
Det kan være svært at vurdere skovtypen, kubikmeter, skovbrugsplaner, bonitet, placering, værdi på kort og lang sigt. 

Der er faldgrupper når man køber i Sverige, alene budgivning er vanskelig som dansker at forholde sig til. Samtidig er det en anden kultur der kan skabe problemer, man skal være på vagt, og svenske advokater er modsat meget andet i Sverige - ekstremt dyre, landsomme og begrænset hjælpsomme. Retssystemet er som det danske, men dommeren søger omgående at forlige sagen, gerne på en ret brutal og effektiv måde. Skovselskaber opfører sig som det passer dem, håndværkere har en noget anden mødetid end i Danmark, ordvalg og forståelse er forskellig. Men når det er sagt er Sverige verdens bedste land,  opfører du dig ordentligt lever du i fred og ro fra myndigheder, har gode naboer, billige huse, biler, mad, fritidsbeskæftigelser, sport, natur, jagt og fiskeri man kun i Danmark har i fantasien.  

Vi rådgiver dels fra egne erfaringer, men kobler også gerne eksterne rådgivere på som revisorer, skovselskaber og advokat. Ejendomsmæglerne har pligt til at være begge parters uvildige rådgiver, men næsten alle ejendomme sælges med en friskrivningsklausul, således man køber uden direkte mulighed for at klage bagefter over handlen. 
Vor rådgivning er uvildig og har til hensigt at hjælpe Dem som køber eller sælger af svensk ejendom til at træffe en fornuftig og god beslutning, der er i harmoni med faktiske forhold på markedet.
Især køber bør overveje de økonomiske konsekvenser for fremtiden, det er ikke altid at omkostningerne standser ved renter og afdrag, men pasning i fremtiden kan være en stor omkostning. 

 

Man skal passe på man ikke spilder en masse tid, penge og kræfter på problemer der er lette at løse, men samtidig ikke ser de virkelige vanskeligheder. Vi er let tilgængelige, billige og trækker på både revisorer og advokaters viden og ekspertise. Rådgivning ved ejendomskøb, vurdering af jagtområder:

R-1
Gennemgang af ejendommens beskrivelse, uden besigtigelse, kort rådgivning i forhold til pris og markeds situation.
R-1   kr. 1500,-

R-2
Ovenstående R-1 + økonomisk vurdering af indtægter/udgifter i op til 10 år efter skovbrugsplanen.
R-2   kr. 3000,-

R-3
R-1 + R-2 + besigtigelse af ejendommen i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, vurdering på pladsen samt forhåndsvurdering af skovplans overensstemmelse med faktiske forhold.
R-3   kr. 8500,-

 
R-4
R-1 + R-2 + R-3 + fuldstændig gennemgang af ejendommen med udefrakommende skovkonsulenter med henblik på skovplanens indhold, hugningsklasser og økonomi. ejendomme 0-150 HA, rapport 
R-4   kr.   15000,- 
 
R-5
Løbende rådgivning under købs og salgsproceen - time basis.
950,-

Ovenstående priser er excl. moms, DKK - der er fradragsberettiget på købesummen og over driften. Beløbet vil blive faktureret forud for rådgivningen.

EJENDOMME TIL SALG -

SVERIGE & POLEN i SEK. 

EJENDOMMENE SÆLGES DISKRET UNDER HÅNDEN 

Mjölkalånga 25:1 Hässleholm 157,07 ha

 

 

Typkod: 120. Bebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 15 480 000 kr

 

Åker: 32 ha

Betesmark: 1 ha

Skogsmark: 119 ha

Byggnadsbestånd. Småhus och ekonomibyggnader.

 

Värde skogsmark: 119* 170 000 kr = ca 20 000 000 kr

Värde åker och betesmark: 33* 180 000 kr = 6 000 000 kr

Värde byggnadsbestånd: 3 500 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 29 500 000 kr.

 

 

 

 

 

Blackatorp 2:1 58,44 ha

 

 

Typkod: 110. Obebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 519 000 kr

 

Skog: 2 ha

Skogsimediment: 57 ha

 

Värde skogsmark: 2* 145 000 kr = ca 290 000 kr

Värde skogsimpediment: 57* 25 000 kr = 1 425 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 1 715 000 kr.

2,500.000 

 

Torsås Mellankärr 1:1 187,30 ha

 

 

Typkod: 120. Bebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 7 962 000 kr

 

Betesmark: 4 ha

Skogsmark: 179 ha

Byggnadsbestånd. Småhus och ekonomibyggnader.

 

Värde skogsmark: 179* 115 000 kr = ca 20 500 000 kr

Värde åker och betesmark: 4* 50 000 kr = 200 000 kr

Värde byggnadsbestånd: 1 500 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 22 200 000 kr.

 

 

 

Ljungby Björstorp 1:32, 1:33. Öjhult 1:9 och Ivla 6:15. 518,34 ha

 

 

Typkod: 110. Obebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 3 128 000 kr

 

Skog: 18 ha

Skogsimediment: 501 ha

 

Värde skogsmark: 18* 145 000 kr = ca 2 600 000 kr

Värde skogsimpediment: 501* 20 000 kr = 10 020 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 12 620 000 kr.

 

Avyttras hela fastigheten i sin helhet, bedöms marknadsvärdet till  20.000.000 

 

 

Nybro Lidehult 1:9. 279,85 ha

 

 

Typkod: 120. Bebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 17 751 000 kr

 

Åkermark: 8 ha

Betesmark: 5 ha

Skogsmark: 242 ha

Skogsimpediment: 13 ha

Byggnadsbestånd. Småhus och ekonomibyggnader.

 

Värde skogsmark: 242* 120 000 kr = ca 29 040 000 kr

Värde skogsimpediment: 13* 20 000 kr = 260 000 kr

Värde åker och betesmark: 13* 50 000 kr = 650 000 kr

Värde byggnadsbestånd: 2 500 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 32 450 000 kr.

 

 

Ljungby Yxkullssund 2:2. 166,71 ha

 

 

Typkod: 120. Bebyggd lantbruksenhet

Taxeringsår: 2020

Taxeringsvärde: 4 292 000 kr

 

Åkermark: 20 ha

Betesmark: 74 ha

Skogsmark: 13 ha

Skogsimpediment: 10 ha

Byggnadsbestånd. Småhus och ekonomibyggnader.

 

Värde skogsmark: 13* 145 000 kr = ca 1 900 000 kr

Värde skogsimpediment: 10* 20 000 kr = 200 000 kr

Värde betesmark: 74* 50 000 kr = 3 700 000 kr

Värde åkermark: 20* 100 000 kr = 2 000 000 kr

Värde byggnadsbestånd: 2 500 000 kr

 

Samlat värde för fastighetens delvärden: 10 300 000 kr.

 

Avyttras hela fastigheten i sin helhet, bedöms marknadsvärdet till ca 31 000 000 skr.

JELNIA CZARNE 442 HA   

POLEN TYPE : LANDBRUG MED EU BIDRAG PÅ 417 HA 

JAGTOMRÅDE  - KRONVILDT 

SKOV 2 HA 

ØVRIGE OMRÅDER, VEJ, UUDNYTTET, Å, BÆKKE,   23 ha

Værdi beregnet via Gratka Polen prm kvm 4 zl.

417  ha a 4,- ZL      DKK  27.500.000 

25 ha a 3,-   1.300.000

Avyttras hela fastigheten i sin helhet, bedöms marknadsvärdet till ca 44.000.000 skr.

Hent brænde i skoven

Selvskoverbrænde er den billigste måde at købe brænde på. Du gør en del af arbejdet selv, får brugt din krop og får frisk luft.

 
OBS:
Der er selvskover TID FRA JAN TIL MAJ PLUS SEPTEMBER. 

Hvis du er ny kunde og ønsker at købe brænde, så skriv til AUGUSTENBORG@JILAS.DK du skrive om du ønsker selvskoverbrænde, mængde og sort.

Eksempel: 15 KBM BRÆNDE.

Herefter er du skrevet op på en venteliste. Der er ingen garanti for, at du bliver kontaktet, da efterspørgslen på brænde er meget stor i år.

 
Selvskoverbrænde

Du kan i perioden fra medio januar til medio maj selv få lov til at skove dit brænde. Du vil få anvist et område, hvor du enten selv skal fælde træerne eller hvor mere sjældent stammerne allerede ligger på jorden. Når du har stakket brændet, bliver det opmålt og faktureret. Når brændet er betalt, kan det køres hjem. Mindstesalg er 10 skovrummeter.

Vi er ret large med opmåling - og du kan få områder der skal udsyndes med træer på 6-15 cm i diamater - samtidig måske sove på vore B&B Yxkullsund. 

Vi har normalt birk, pil, el og nåletræ.

Brænde sælges til dagspris. ca. 40 % under danske priser - du kan fylde en stor trailer med natophold i dobbeltværelse for 1800,- 

OBS - vi har ikke ubegrænsede mængder i hver sort, så vi kan ikke garantere alle sorter i hele sæsonen

 

IMG_20190709_182325.jpg
yx.webp
bj.jpg
bottom of page